21/09/2023 19:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê oán từ kỳ 2
閨怨詞其二

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi dt@n vào 02/06/2019 21:52

 

Nguyên tác

珠箔籠寒月,
紗窗背曉燈。
夜來巾上淚,
一半是春冰。

Phiên âm

Châu bạc lung hàn nguyệt,
Sa song bối hiểu đăng.
Dạ lai cân thượng lệ,
Nhất bán thị xuân băng.

Dịch nghĩa

Bóng rèm ngọc lồng bóng trăng lạnh
Tựa song the, cùng ngọn đèn buổi rạng sáng
Đêm về, nước mắt trên tấm khăn tay
Một nửa đã (đóng thành) băng giá mùa xuân

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Mành ngọc bóng trăng lồng
Cửa sa đèn sáng ngả
Khăn đầy nước mắt đêm
Một nửa đông thành giá
Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Khuê oán từ kỳ 2