30/10/2020 16:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ long ngâm - Đăng Kiến Khang Thưởng Tâm đình
水龍吟-登建康賞心亭

Tác giả: Tân Khí Tật - 辛棄疾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 05/11/2007 12:56

 

Nguyên tác

楚天千里清秋,
水隨天去秋無際。
遙岑遠目,
獻愁供恨,
玉簪螺髻。
落日樓頭,
斷鴻聲里,
江南遊子。
把吳鉤看了,
闌干拍遍,
無人會、
登臨意。

休說鱸魚堪膾,
盡西風、
季鷹歸未?
求田問舍,
怕應羞見,
劉郎才氣。
可惜流年,
憂愁風雨,
樹猶如此。
倩何人、
喚取紅巾翠袖,
揾英雄淚?

Phiên âm

Sở thiên thiên lý thanh thu,
Thuỷ tuỳ thiên khứ thu vô tế.
Dao sầm viễn mục,
Hiến sầu cung hận,
Ngọc trâm loa kế.
Lạc nhật lâu đầu.
Đoạn hồng thanh lý,
Giang Nam du tử[1],
Bả Ngô câu khán liễu
Lan can phách biến.
Vô nhân hội,
Đăng lâm ý.

Hưu thuyết lô ngư kham khoái,
Tẫn tây phong,
Quý Ưng[2] quy vị?
Cầu điền vấn xá,
Phạ ưng tu kiến,
Lưu lang[3] tài khí.
Khả tích lưu niên,
Ưu sầu phong vũ,
Thụ do như thử[4].
Thiến hà nhân,
Hoán thủ hồng cân thuý tụ,
Uẩn anh hùng lệ.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Trời Sở ngàn dặm thu trong,
Nước láng liền trời, thu quạnh quẽ.
Mắt ngắm non xa,
Gái búi tóc cao,
Tủi hờn đượm vẻ.
Trời lặn bên lầu,
Chim hồng kêu lẻ.
Giang Nam khách trẻ,
Đem gươm báu ra coi,
Lan can đứng tuốt.
Nhìn non sông,
Ai hiểu ý.

Chớ nói gỏi ngon cá vược,
Mặc gió tây,
Ai về thây kệ.
Hỏi ruộng tìm nhà,
Đáng thẹn những người,
Chàng Lưu chí khí.
Tiếc nỗi ngày trôi,
Gió mưa buồn tẻ,
Cây còn lớn thế.
Muốn nhờ ai,
Đưa khăn hồng, tay áo trả,
Vì anh hùng thấm lệ.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
[1] Tác giả quê ở vùng Tế Nam (Sơn Đông ngày nay), đem quân về với triều Tống để đánh Kim, nên cho mình là lữ khách.
[2] Trương Hàn, tự Quý Ưng đời Tấn, thấy triều Tấn đổ nát, liền bỏ quan về. Tác giả tỏ ý không đồng ý với cách làm này.
[3] Tức Lưu Bị đời Tam Quốc. Trong truyện Trần Đăng: "Lưu Bị bảo Hứa Dĩ: nay thiên hạ đang rối loạn, ông không có chí giúp đời, lại đi tìm ruộng hỏi nhà là điều người ta kiêng".
[4] Hoàn Ôn đời Tấn, khi đem quân qua Kim Thành, thấy cây liễu trước đây mình trồng đã lớn tày ôm, liền than: "Cây còn như thế, người biết còn thế nào".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Khí Tật » Thuỷ long ngâm - Đăng Kiến Khang Thưởng Tâm đình