27/01/2022 02:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bốc toán tử - Phân đề Đắc Đài
卜算子-分題得苔

Tác giả: Thư Đản - 舒亶

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/08/2014 18:40

 

Nguyên tác

池臺小雨乾,
門巷香輪少。
誰把青錢襯落紅,
滿地無人掃。

何時鬥草歸,
幾度尋花了。
留得佳人蓮步痕,
宮樣鞋兒小。

Phiên âm

Trì đài tiểu vũ can,
Môn hạng hương luân thiểu.
Thuỳ bả thanh tiền sấn lạc hồng,
Mãn địa vô nhân tảo.

Hà thì đấu thảo quy,
Kỷ độ tầm hoa liễu.
Lưu đắc giai nhân liên bộ ngân,
Cung dạng hài nhi tiểu.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Đài bên hồ mưa ngớt
Cổng ngõ hương thơm ngát
Ai xui hoa lá đỏ đầy sân
Chưa có người dọn quét

Bao giờ đố lá về
Mấy độ tìm hoa ngắt
Thềm cung còn vẽ bước giai nhân
Dấu gót sen dìu dặt

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thư Đản » Bốc toán tử - Phân đề Đắc Đài