25/09/2021 11:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giọt khèn

Tác giả: Triệu Lam Châu

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 01/02/2017 19:06

 

Bờ tre bên suối nao nao
Khèn xưa đọng giọt thành sao mất rồi
Người đi cuối đất cùng trời
Có ai hay hứng giọt ngời mông lung…
Cao Bằng 1996

Nguồn: Giọt khèn (thơ), Triệu Lam Châu, NXB Văn hoá dân tộc, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Lam Châu » Giọt khèn