15/08/2020 03:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh hoài thi (ngũ ngôn) kỳ 21
詠懷詩(五言)其二十一

Tác giả: Nguyễn Tịch - 阮籍

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2008 11:05

 

Nguyên tác

于心懷寸陰,
羲陽將欲冥。
揮袂撫長劍,
仰觀浮雲徵。
雲間有玄鶴,
抗志揚哀聲。
一飛沖青天,
曠世不再鳴。

Phiên âm

Ư tâm hoài thốn âm,
Hy dương tương dục minh.
Huy duệ phủ trường kiếm,
Ngưỡng quan phù vân trưng.
Vân gian hữu huyền hạc,
Kháng chí dương ai thanh.
Nhất phi xung thanh thiên,
Khoáng thế bất tái minh.

Bản dịch của Nguyễn Đức Sâm

Mặt trời chiều sắp tắt
Lòng nặng nỗi niềm tây
Vẫy tay đè chuôi kiếm
Ngửng trông mây trắng bay
Trong mây kìa con hạc
Chí cao tiếng bi ai
Vỗ cánh tung trời biếc
Ngàn sau ai sánh tày
Há quẩn quanh vườn ngõ
Cùng gà vịt vui vầy

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tịch » Vịnh hoài thi (ngũ ngôn) kỳ 21