27/09/2023 19:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du tử
遊子

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2015 18:45

 

Nguyên tác

巴蜀愁誰語,
吳門興杳然。
九江春草外,
三峽暮帆前。
厭就成都蔔,
休為吏部眠。
蓬萊如可到,
衰白問群仙。

Phiên âm

Ba Thục sầu thuỳ ngữ,
Ngô môn hứng yểu nhiên.
Cửu Giang xuân thảo ngoại,
Tam giáp mộ phàm tiền.
Yếm tựu Thành Đô bốc,
Hưu vi lại bộ miên.
Bồng lai như hà đáo,
Suy bạch vấn quần tiên.

Dịch nghĩa

Nơi Ba Thục buồn biết ngỏ cùng ai,
Ngô Môn hứng không còn.
Cỏ xuân nơi Cửu Giang tuốt bên ngoài,
Nơi Tam Giáp cánh buồm ban chiều ngay trước mắt.
Chán bèn chọn Thành Đô ở,
Ngưng làm kẻ ngủ ở bộ lại.
Nếu tới được Bồng Lai,
Tôi sẽ hỏi các tiên về lẽ suy yếu, già nua.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ba Thục buồn ai ngỏ,
Ngô môn hứng hết rồi.
Tam giáp đây buồm tối,
Cửu giang xa cỏ tươi.
Chán chọn Thành Đô ở,
Thôi làm tên lại lười.
Hỏi tiên chuyện già yếu,
Nếu tới được Bồng Lai.
(Năm 764)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Du tử