08/02/2023 00:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sống dối

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 17/04/2019 13:35

 

Sống dối làm sao cứ sống đây?
Gạt đời quen mặt những kẻ ngay
Leo lên dốc núi, thời đắm đuối
Tuột xuống bờ sông, lúc đoạ đày
Lá trụi, hoa tàn, đời khốn khổ
Cây khô, cành mục, số bầy nhầy
Đừng xem thế giới toàn ngu cả
Rồi đến ngày kia mi biết tay!
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Sống dối