12/08/2020 18:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em là con gái Phụng Đình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2015 16:11

 

Em là con gái Phụng Đình[1],
Ngày ngày dạo khắp tỉnh thành: “Ai phi”.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Ở xã Hoằng Anh, Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Làng này ngày xưa chuyên môn cào phi (một loại nhuyễn thể) dưới sông mang vào thị xã Thanh Hoá bán, cứ rao “Ai phi” hết phố nọ đến phố kia.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em là con gái Phụng Đình