31/05/2023 10:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Qua

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/03/2021 15:06

 

Chim qua để lại dáng bay.
Em qua để lại dấu giày còn nguyên.
Đời qua để lại muộn phiền.
Tình qua để lại nổi chìm thân tôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Qua