07/08/2020 17:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng vàng khô

Tác giả: Quách Tấn

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/07/2007 09:37

 

Lá rơi thềm đá lạnh
Ngân nhẹ tiếng vàng khô
Không trời sương bến quạnh
Đêm ngấm sầu Cô Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Tấn » Tiếng vàng khô