07/08/2020 18:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước trong cá lội thấy vi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 17:52

 

Nước trong cá lội thấy vi,
Anh câu không được cũng vì sóng xao.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nước trong cá lội thấy vi