22/05/2024 09:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ xuất Tây khê
夜出西溪

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 11/01/2011 02:01

 

Nguyên tác

東府懮春盡,
西溪許日曛。
月澄新漲水,
星見欲銷雲。
柳好休傷別,
松高莫出群。
軍書雖倚馬,
猶未當能文。

Phiên âm

Đông phủ ưu xuân tận,
Tây khê[1] hứa nhật huân.
Nguyệt trừng tân trướng thuỷ,
Tinh hiện dục tiêu vân.
Liễu hảo hưu thương biệt,
Tùng cao mạc xuất quần.
Quân thư tuy ỷ mã[2],
Do vị đáng năng văn.

Dịch nghĩa

Nơi Đông phủ ngồi buồn xuân hết,
Tây khê bóng chiều tàn.
Vầng trăng lắng trong dòng nước dâng,
Sao mọc như muốn làm tan mây.
Khi liễu thắm xanh, chớ buồn thương chia cách,
Cội tùng cao chớ vượt khỏi đám cây.
Quân sự và văn chương tuy tài ba,
Mà còn chưa gánh vác được chuyện gì.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Đông phủ sầu xuân hết,
Tây khê úa ngày tàn.
Trăng trong, khe nước trướng,
Sao hiện, giục mây tan.
Liễu thắm đừng thương biệt,
Tùng cao chớ lộ thân.
Quân thư tài ỷ mã,
Mà chẳng dám khoe văn.
[1] Sách "Tứ Xuyên thông chí" chép: Tây khê ở ngoài cửa tây phủ Đông Xuyên (nay là huyện Tam Thai tỉnh Tứ Xuyên).
[2] Dựa ngựa, chỉ tài làm thơ văn nhanh, chỉ cần đứng bên lưng ngựa chờ lấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Dạ xuất Tây khê