29/05/2023 19:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ám ảnh sông xưa

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/01/2023 08:52

 

Ôi, con sóng chết khô,
vật vờ trong bùn quánh!
Ôi, những tiếng gọi đò,
đầm đìa trong mưa quạnh!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Ám ảnh sông xưa