29/06/2022 03:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sông quê

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 03/06/2012 22:41

 

I
Vó bè sót lại trên sông
Chỏng chơ duỗi gọng mùa đông lên trời
Lều hoang người vắng lâu rồi.

II
Lòng sông nguyên thủy nước trôi
Hai bờ loang lổ lở bồi hợp tan
Cỏ đan nhau níu bò lan.

III
Ai mang nỗi nhớ đò ngang
Chợt chiều nhuộm nắng thuyền nan úp hờ
Cầu xây đã nối hai bờ.

IV
Trăng cong kéo sóng uốn câu
Sương loang loáng thấm dãi dầu mồ hôi
Đầy sông thăm thẳm tiếng cười.

V
Ngang chiều lẻ một tiếng chim
Ngỡ làn mây trắng cũng chìm đáy sông
Ai thờ thẫn cố ngược dòng…
30-6-2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Sông quê