30/07/2021 22:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 06
題陳慎思學館次方亭韻其六

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 24/05/2014 06:42

 

Nguyên tác

坐有朋來樂,
樽無酒盡愁。
主人多款曲,
甲第最風流。
誰羨千金散,
相看一醉休。
祇今來往熟,
猶作夢中遊。

Phiên âm

Toạ hữu bằng lai lạc,
Tôn vô tửu tận sầu.
Chủ nhân đa khoản khúc,
Giáp đệ tối phong lưu.
Thuỳ tiện thiên kim tán,
Tương khan nhất tuý hưu.[1]
Chỉ kim lai vãng thục,
Do tác mộng trung du.

Bản dịch của Sa Minh

Ngồi vui có bạn đến
Rượu chẳng sầu chai không
Chủ nhân nồng tiếp đãi
Biệt thự sẵn thung dung
Ai khen ngàn vàng tán
Cốt say trăm trận nồng
Qua lại đã quen thuộc
Trong mộng còn vui chung
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Bài "Thương tiến tửu" của Lý Bạch có câu "Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, Thiên kim tán tận hoàn phục lai" (Trời sinh ta tài hẳn có chỗ dùng, Ngàn vàng tiêu hết lại có).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 06