10/08/2022 06:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng bình
銅瓶

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 14/02/2012 22:18

 

Nguyên tác

亂後碧井廢,
時清瑤殿深。
銅瓶未失水,
百丈有哀音。
側想美人意,
應非寒甃沈。
蛟龍半缺落,
猶得折黃金。

Phiên âm

Loạn hậu bích tỉnh phế,
Thời thanh dao điện thâm.
Đồng bình vị thất thuỷ,
Bách trượng hữu ai âm.
Trắc tưởng mỹ nhân ý,
Ứng phi hàn trứu trầm.
Giao long bán khuyết lạc,
Do đắc chiết hoàng kim.

Dịch nghĩa

Sau thời loạn, lọ bằng đồng bị bỏ bên bờ giếng,
Lúc yên lành lại sáng loé trong điện sâu.
Lọ đồng kia chưa có cạn nước,
Mà âm vang buồn vang ra xa hàng trăm thước.
Những tưởng rằng đó là ý muốn của người đẹp,
Vì buồn nên nhảy xuống giếng lạnh chết chìm.
Rồng với giải trên lọ bị sứt mẻ,
Như thể làm tan nát được đồng.

Bản dịch của Phan Ngọc

Sau thời loạn giếng đành bị bỏ,
Thời yên rồi, điện ngọc còn đâu?
Nhớ ngày bình chửa chìm sâu,
Dù xa trăm trượng giọng đau vẫn còn.
Nhớ người đẹp vẫn quen chăm chút,
Đâu để ngươi lạnh buốt nước vùi?
Hình giao long mẻ nửa rồi,
Vàng ròng cân đổi vẫn hời giá đây.
(Năm 759)
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đồng bình