18/08/2022 01:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật đăng lâu hoài quy
春日登樓懷歸

Tác giả: Khấu Chuẩn - 寇準

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/09/2018 15:03

 

Nguyên tác

高樓聊引望,
杳杳一川平。
野水無人渡,
孤舟盡日橫。
荒村生斷靄,
古寺語流鶯。
舊業遙清渭,
沈思忽自驚。

Phiên âm

Cao lâu liêu dẫn vọng,
Diểu diểu nhất xuyên bình.
Dã thuỷ vô nhân độ,
Cô chu tận nhật hoành.
Hoang thôn sinh đoạn ái,
Cổ tự ngữ lưu oanh.
Cựu nghiệp[1] dao thanh Vị,
Trầm tư hốt tự kinh.

Dịch nghĩa

Lầu cao giúp cho tầm nhìn
Xa tít tắp một dòng sông phẳng lặng trôi
Bến đò quê hương không người qua
Thuyền lẻ loi suốt ngày quay ngang
Lớp mù bay chắn ngang thôn vắng
Chùa cổ lảnh lót tiếng oanh
Nhà cửa xa tận bên bờ sông Vị
Lặng nghĩ bỗng thấy giật mình

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ngút mắt lầu cao đứng
Sông trôi tít tắp bằng
Bến không người xuống vắng
Thuyền suốt ngày quay ngang
Chùa cổ oanh đua hót
Thôn nghèo mù kéo giăng
Cửa nhà sông Vị cách
Lặng nghĩ thấy bàng hoàng
Bài này tuyển từ Trung mẫn công thi tập quyển trung, bản Gia Tĩnh đời Minh. Tác giả làm bài thơ này vào thời kỳ mới thi đỗ, làm tri Quy Châu huyện Ba Đông, trong đó đối câu: “Dã thuỷ vô nhân độ, Cô chu tận nhật hoành” được mọi người khen; chuyển hoá từ câu “Dã độ vô nhân chu tự hoành” trong bài Trừ Châu Tây giản của Vi Ưng Vật rất tự nhiên.

[1] Nghiệp nhà ở quê. Nhà tác giả ở Hạ Quê, xa tận bờ nam sông Vị, nên có câu “Cựu nghiệp dao thanh Vị”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khấu Chuẩn » Xuân nhật đăng lâu hoài quy