10/06/2023 04:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ve khóc (I)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 11/07/2021 08:11

 

Không gian tràn tiếng khóc,
đau rỗng thân xác ve.
Trái tim buồn ngập nước,
đời gầy khô giữa hè.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Ve khóc (I)