10/02/2023 03:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thế giới mười hai dòng

Tác giả: Nguyễn Bình Phương

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 18/04/2008 01:07

 

Từ mực xuống giấy
Xa hơn
Từ anh tới em

Giữa hai bước chân
Chúng mình biến mất

Từ chết sang trời biếc
Qua một cây cầu mưa

ở thuỳ trán cũ
Câu hỏi ngân nga
ở thời gian cũ
ánh sáng chan hoà

Đâu là giấy trắng đâu là ta?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bình Phương » Thế giới mười hai dòng