01/07/2022 18:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đem chôn tình yêu
Мы любовь свою схоронили

Tác giả: Yuliya Drunina - Юлия Друнина

Nước: Nga
Đăng bởi cacbacrabot vào 31/08/2007 06:59

 

Nguyên tác

Мы любовь свою схоронили
Крест поставили на могиле.
"Слава Богу!" - сказали оба...
Только встала любовь из гроба,
Укоризненно нам кивая:
- Что ж вы сделали? Я живая!..

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Tình yêu của mình
Hai đứa đem chôn
Và cây thánh giá
Ta đặt trên ngôi mộ.
– Lạy Chúa! –
Cùng nói lời hai đứa...
Chỉ tình yêu của ta
Đứng dậy từ nấm mồ
Quở trách hai đứa:
– Các người đã làm gì thế?
Ta vẫn sống đây mà!...
1960

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yuliya Drunina » Đem chôn tình yêu