28/11/2021 10:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gái buôn (II)

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 06/09/2009 05:59

 

Ai đấy ai ơi khéo hợm mình!
Giàu thì ai trọng, khó ai khinh.
Thằng Ngô mất gánh[1], say câu chuyện,
Chú lái nghiêng thoi[2], mắc giọng tình.
Có khéo có khôn thì có của,
Càng giàu càng trẻ lại càng xinh.
Xuống chân lên mặt ta đây nhỉ,
Chẳng biết rằng dơ dáng dạng hình.
Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998
[1] Ở Nam Định lúc ấy có chú khách hiệu Tam Tường say mụ ta bị sạt nghiệp.
[2] Có một lái thuyền buôn thóc gạo là Đội Huy, người Kiên Lao (Xuân Trường) bị mụ lừa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Gái buôn (II)