09/08/2020 01:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đèn hết dầu đèn tắt

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 16:22

 

Đèn hết dầu đèn tắt
Hoa rữa nhị hết thơm
Em biểu anh đừng có lên xuống đêm hôm
Thế gian đàm tiếu, tiếng đồn tội em
Khảo dị:
Đèn hết dầu đèn tắt
Nhang để ngoài nắng hết vị hết thơm
Anh đừng lên xuống đêm hôm
Tiếng thế gian đàm tiếu nam nồm cực em
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đèn hết dầu đèn tắt