31/03/2023 22:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngỡ hoa còn anh tới lui

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 10/02/2018 09:19

 

Ngỡ hoa còn anh tới lui
Ai dè hoa héo thì thôi anh buồn.
Cái Bè, Tiền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Ngỡ hoa còn anh tới lui