28/05/2022 08:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quốc bảo Kim Cương

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2016 20:28

 

Phù hư thế sự hợp rồi tan
Quốc bảo Kim Cương
                                      - Đạo huy hoàng...
Một thoáng cổ kim bừng ảo mộng
Chân thân Phật hiện
                                       - NGÓN TAY VÀNG
Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ số 110, tháng 05, PL. 2549 - 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Quốc bảo Kim Cương