05/12/2023 23:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộ quá sơn thôn
暮過山村

Tác giả: Giả Đảo - 賈島

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/04/2012 07:57

 

Nguyên tác

數里聞寒水,
山家少四鄰。
怪禽啼曠野,
落日恐行人。
初月未終夕,
邊烽不過秦。
蕭條桑柘外,
煙火漸相親。

Phiên âm

Sổ lý văn hàn thuỷ,
Sơn gia thiểu tứ lân.
Quái cầm đề khoáng dã,
Lạc nhật khủng hành nhân.
Sơ nguyệt vị chung tịch,
Biên phong bất quá Tần.
Tiêu điều tang giá ngoại,
Yên hoả tiệm tương thân.

Dịch nghĩa

Dọc đường đã vài dặm nghe tiếng nước lạnh chảy,
Lác đác nhà núi, bốn vách đều không có láng giềng.
Chim lạ kêu trên đồng nội trải rộng,
Mặt trời lặn làm kinh sợ người đang đi.
Trăng non đêm chưa hết,
Lửa canh trên đồn không ra khỏi đất Tần.
Dâu mọc tiêu điều xơ xác,
Tìm nơi có khói bếp và ánh lửa để tìm đến làm quen ở trọ.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Mấy dặm nước reo lạnh,
Núi thưa mấy hộ dân.
Chim hoang kêu khắp nội,
Trời lặn hoảng bàn chân.
Trăng mảnh chưa tàn bóng,
Lửa canh chẳng quá Tần.
Tiêu điều ngoài bụi thẳm,
Khói lửa tới làm thân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Đảo » Mộ quá sơn thôn