03/12/2022 16:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viết cho một người (II)

Tác giả: Đỗ Quang Vinh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 18:06

 

Bao thuyền tình hớn hở ra khơi,
đỏ mắt vẫn chưa về tới bến
Sóng nhớ em, chực đánh đắm thuyền anh,
em đi biệt sao đành?
Nguồn: blog của tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quang Vinh » Viết cho một người (II)