29/03/2023 21:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghĩ cổ kỳ 3 - Thái liên khúc
擬古其三-採蓮曲

Tác giả: Ngô Quân - 吳均

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi Vanachi vào 24/11/2019 18:36

 

Nguyên tác

錦帶雜花鈿,
羅衣垂綠川。
問子今何去,
出採江南蓮。
遼西三千里,
欲寄無因緣。
願君早旋返,
及此荷花鮮。

Phiên âm

Cẩm đới tạp hoa điền,
La y thuỳ lục xuyên.
Vấn tử kim hà khứ,
Xuất thái Giang Nam liên[1].
Liêu Tây[2] tam thiên lý,
Dục ký vô nhân duyên.
Nguyện quân tảo toàn phản,
Cập thử hà hoa tiên[3].

Dịch nghĩa

Thân đeo đai gấm, đầu giắt trang sức nhiều hoa,
Áo lụa rủ xuống dòng nước biếc.
Hỏi cô gái là đi đâu,
(Trả lời) đi tới Giang Nam hái sen.
Liêu Tây cách đây ba ngàn dặm,
Muốn gửi (hoa) tới (người ở đó) mà không có cách nào.
(Đành) mong chàng sớm trở về nơi đây,
Kịp khi hoa vẫn còn tươi đẹp.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đai gấm, trâm hoa giắt,
Áo rủ nước nhẹ nhàng.
Hỏi người đi đâu đó,
Hái sen ở Giang Nam.
Liêu Tây ba ngàn dặm,
Muốn gửi bao cách ngăn.
Mong chàng sớm về lại,
Kịp chớ để hoa tàn.
Đây là một bài nhạc phủ cựu đề. Thái liên khúc là tên bài nhạc phủ thuộc Thanh thương khúc từ.

[1] Bài nhạc phủ Giang Nam có câu “Giang Nam khả thái liên, Liên diệp hà điền điền” 南可採蓮,蓮葉何田田. Chữ “liên” 蓮 (sen) thông với “liên” 憐 (thương mến), một thủ pháp song quan thường được dùng trong các bài dân ca ở Nam triều.
[2] Liêu Tây xưa là nơi biên ải, chinh thú.
[3] Câu này ám chỉ mong chàng trở về khi tuổi xuân của thiếp vẫn còn xanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân » Nghĩ cổ kỳ 3 - Thái liên khúc