20/09/2020 19:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quảng Bình, đêm nghe bom toạ độ

Tác giả: Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2014 11:42

 

Một đêm thức dậy dăm lần
Toạ độ xa, toạ độ gần - bom rơi,
Cầm canh, pháo kích liên hồi
Dưới trăng suông, thấy cây đồi sém đen...

Bỗng nghe... róc rách triều lên
"Huầy dô" – Lại tiếng đẩy thuyền ra khơi,
"À ơi" – Lại tiếng ru hời
Râm ran sông nước, cuộc đời... vây quanh.

Nằm trong thao thức bình minh,
Tiếng gà – quen đến giật mình: Quê hương!
1972

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bằng Việt » Quảng Bình, đêm nghe bom toạ độ