19/01/2022 05:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạ ơn nước mắt nụ cười

Tác giả: Võ Quê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 01/07/2009 05:07

 

Tôi xin thầm tạ ơn người
Tặng tôi nước mắt nụ cười ngày qua
Cánh hồng vẫn thắm đài hoa
Đoá sen hưong vẫn mượt mà búp xanh
Một mai tôi có lìa cành
Ơn người xin giữ ngọn ngành riêng tôi
Tôi xin thầm tạ ơn người
Tặng tôi nước mắt nụ cười thương yêu
Cầm bằng tôi một cánh diều
Tả tơi trước gió trong chiều biệt ly
Khổ đau bởi quá yêu vì
Thì thôi sắc tướng níu chi bên lòng
Tạ ơn nước mắt người trong
Soi vào tôi những sầu đong cuộc đời
Tạ ơn tặng phẩm nụ cười
Dẫn tôi vào một cõi người bao dung

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Võ Quê » Tạ ơn nước mắt nụ cười