14/07/2024 21:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thượng hoàng tam đài
上皇三台

Tác giả: Vi Ứng Vật - 韋應物

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2014 17:41

 

Nguyên tác

不寐倦長更,
披衣出路行。
月寒秋竹冷,
風切夜窗聲。

Phiên âm

Bất mị quyện trường canh,
Phi y xuất lộ hành.
Nguyệt hàn thu trúc lãnh,
Phong thiết dạ song thanh.

Dịch nghĩa

Ngủ không được chán đêm dài,
Khoác áo đi ra ngoài đường.
Đêm thu trăng và trúc đều lạnh,
Gió như dao cắt thổi ào ào trước song cửa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm dài không ngủ được
Khoác áo ra đường bước
Đêm thu trăng trúc lạnh
Gió như cắt song trước
Trong niên hiệu Thiên Bảo (742-756) cuối đời Đường Huyền Tông xuất hiện một nhạc điệu tên là "Tam đài". Tác giả viết bài này theo nhạc điệu đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Ứng Vật » Thượng hoàng tam đài