27/11/2020 03:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phương trời thiên cổ

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 23:28

 

Súng đâu ba bẩy tiếng vang rền,
Hỏi trái mơ nào rụng trước tiên?
Ngóng một phương trời thăm thẳm ấy,
Ngàn thu người đẹp vẫn cô miên!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Phương trời thiên cổ