22/01/2021 07:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mình em như con cá trong thùng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 17:16

 

Mình em như con cá trong thùng,
Ai khéo nơm thì được, ai vẫy vùng thì bương.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mình em như con cá trong thùng