28/01/2021 10:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhanh hơn

Tác giả: Tô Thuỳ Yên - Đinh Thành Tiên

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 27/07/2009 03:19

 

Cố gắng
Cố gắng theo cho kịp
Cái bóng mình như có đi nhanh hơn
Nguồn: Tô Thùy Yên, Thắp tạ, An Tiêm xuất bản, Houston, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thuỳ Yên » Nhanh hơn