05/08/2020 15:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi ô chẳng biết cầm ô

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2015 09:13

 

Đi ô chẳng biết cầm ô,
Thà rằng đội váy bà đồ cho xong.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đi ô chẳng biết cầm ô