01/12/2021 11:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu ông tú tài Nguyễn Đình Chiểu bài 08

Tác giả: Phan Chu Trinh - 潘周楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/01/2016 00:27

 

Toan sao đừng thẹn với cao sâu,
Chí sĩ xưa nay tuổi bạc đầu.
Nước mắt trường sa khăn chẳng ráo,
Câu văn Sở tá bút khôn thâu.
Bể sâu mù mịt cây toan lấp,
Trời rách toang loang đá sắp khâu.
Giọt máu trung thành rơi đã khắp,
Hội này chưa dễ gặp người đâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Chu Trinh » Điếu ông tú tài Nguyễn Đình Chiểu bài 08