18/04/2021 10:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề tự bích kỳ 1
題寺壁其一

Tác giả: Lã Quần - 呂群

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2007 07:51

 

Nguyên tác

路行三蜀盡,
身及一陽生。
賴有殘燈火,
相依坐到明。

Phiên âm

Lộ hành tam Thục tận,
Thân cập nhất dương sinh.
Lại hữu tàn đăng hoả,
Tương y toạ đáo minh.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Lối trước hỏi đường ba Thục hết,
Đông về gặp khí nhất dương sinh.
Đèn tàn ngọn lửa còn leo lét,
Đến sáng nương nhau tỏ bóng hình.
Lã Quần, vào năm Nguyên Hoà thứ 11 (816) thi rớt, đi chơi tới đất Thục. Tính khắt khe với kẻ dưới, đám đầy tớ đánh xe đều oán hận. Tới My Châu ngụ lại ở một ngôi chùa, Quần đề hai bài thơ trên vách phía đông hai bài thơ này. Ngâm xong rơi lệ, ngậm ngùi không thôi. Chẳng bao lâu thì bị đầy tớ giết chết.
[...]
Quần thì khí cục nhỏ nhen, không dung ngoại vật, đi chơi dừng lại mà than là hết đường, chim én lánh đông mà tả là bỏ rường, quả là con người khắc bạc. Đến như biết đèn sắp tắt mà vẫn gượng soi đến sáng, có ý khinh đời song lại đợi chờ giấc bướm, thì việc làm nông nổi, lời nói bừa bãi đã cho thấy là kẻ cư xử bất cẩn vậy. Lời thơ Chim én bỏ rường, Cánh bồng đứt rễ quả là cái triệu tuyệt tâm, song kẻ nào nhất thời chán đời cũng có thể viết ra được, chưa phải đã thực sự là điều hệ trọng. Đáng nói là tình tuyệt chỗ hết đường, ý tuyệt chỗ nương đèn, chí tuyệt chỗ giấc bướm, tâm tình cùng ý chí đều tuyệt, thật đã đáng ngại lắm. Huống chi tâm sự đã phiền não, tâm tính vốn khắc bạc mà tâm tư lại bất cẩn, thì chết phi mệnh dưới tay kẻ hầu hạ thất học nghĩ cũng đúng thôi.

Nguồn: Giai thoại thơ Đường, Cao Tự Thanh, NXB Phụ nữ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lã Quần » Đề tự bích kỳ 1