17/01/2021 16:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngập ngừng 2

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 08/11/2009 22:41

 

Ngập ngừng gái lội qua khe
Lội qua khe nước ướt khe tấm quần
Đăm chiêu nghĩ ngợi tần ngần:
Lội qua khe nước cởi quần trước tiên
Há rằng rất mực vô duyên
Ở truồng lội nước thuyền quyên ngượng ngùng
Tâm tư phím loạn tơ chùng
Phải chi có một thằng khùng chịu chơi
Song trùng hai đứa một nơi
Chung lưng đoàn kết một đôi ở truồng
Giai nhân đỡ bớt thẹn thuồng
Thuyền quyên đỡ bớt dơ tuồng lội khe
Nguồn: Bùi Giáng, Mười hai con mắt, NXB Văn nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Ngập ngừng 2