26/03/2023 22:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Cao Tử Trường tham nghị “Đạo trung”
和高子長參議道中二絕

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2012 21:06

 

Nguyên tác

梁州四月晚鶯啼,
共憶扁舟罨畫溪。
莫作世間兒女態,
明年萬里駐安西。

Phiên âm

Lương Châu tứ nguyệt vãn oanh đề,
Cộng ức thiên chu Yểm Hoạ khê.
Mạc tác thế gian nhi nữ thái,
Minh niên vạn lý trú An Tê (tây).

Dịch nghĩa

Châu Lương cuối tháng tư chim líu lo
Cùng nhớ cảnh đi thuyền ở ngòi Yểm Hoạ
Đừng ai theo thói nhi nữ ở đời
Sang năm vượt muôn dặm đóng ở An Tây

Bản dịch của Hoàng Tạo

Châu Lương oanh hót tháng tư
Yểm khê còn nhớ bao giờ thuyền bơi
Đừng như con trẻ thói đời
Sang năm muôn dặm đóng ngoài An Tây
Nguồn: Thơ và đời, Hoàng Tạo, NXB Đại học quốc gia, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Hoạ Cao Tử Trường tham nghị “Đạo trung”