19/01/2021 07:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đừng nói lúc giao thừa

Tác giả: Tô Hoàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 08/05/2008 22:02

 

Suốt tháng suốt năm
Ta luôn nói đến tiền.

Đêm nay giao thừa
Xin đừng nói nữa!

Tiền thì lạnh
Nhà ta cần ấm lửa.

Lửa bập bùng
Từ mỗi cánh hoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Hoàn » Đừng nói lúc giao thừa