08/12/2022 02:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cơn mưa không phải của mình

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bái

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/06/2009 19:17

 

Cơn mưa không phải của mình
Giữa đường chỉ biết vô tình gặp mưa
Người xe vùn vụt lướt qua
Nhìn ra bốn phía mưa sa tối trời

Lạ lùng khi ấy một người
Một mình lặng lẽ dưới trời còn đi
1985

Nguồn: Trầm tĩnh cánh rừng (thơ), NXB Hội nhà văn, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Bái » Cơn mưa không phải của mình