02/07/2022 12:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh đùa con muỗi đêm

Tác giả: Nguyễn Bá Xuyến - 阮伯串

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 22/11/2010 04:51

 

Chẳng hay quê quán họ hàng đâu,
Hễ cứ đêm đêm lại quấy rầu.
Lẩn quất cạnh giường trêu ghẹo khách,
Nỉ non bên gối thử thênh nhau.
Mơ màng hồn bướm chưa êm nhắp,
Eo óc canh gà đã giục mau.
Càng đuổi thời càng lăn đến mãi,
Sao không tìm đến trướng Tề hầu?
Bản ở trên theo Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu.

Bản trên Nam Phong tạp chí (số 129):
Muỗi đêm

Chẳng hay quê quán họ hàng đâu,
Hễ cứ đêm đêm lại quấy dầu.
Lẩn quất cạnh giường trêu ghẹo khách,
Nỉ non bên gối thử thanh nhau.
Mơ màng hồn bướm chưa êm nhắp,
Eo óc canh gà lại giục mau.
Càng đuổi lại càng lăn đến mãi,
Sao không tìm đến trướng Tề hầu?
Nguồn:
1. Trần Thị Băng Thanh, Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, 2006
2. Nam Phong tạp chí, số 129, tháng 5-1928

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bá Xuyến » Vịnh đùa con muỗi đêm