25/01/2022 06:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió đông

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 07/01/2009 02:39

 

Vườn má thì hoa đa sự
Dục hồng mượn cớ gió đông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Gió đông