29/05/2023 18:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ (III)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 06/06/2021 06:01

 

Nhớ gần, nhớ ít đã đành.
Nhớ xa, nhớ lắm dễ thành bỏ đi.
Nhớ đầy là nhớ làng quê.
Nhớ vơi là nhớ tình hờ của em.
Nhớ bâng khuâng người không quen.
Nhớ day dứt nhớ nhận tiền người cho.
Mai sau vẫn nhớ, vẫn chờ,
bởi nhân gian nhớ ngày giờ tôi đi.
Thanh Trì cuối năm 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Nhớ (III)