14/08/2022 01:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió tháng năm
May wind

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 24/03/2022 20:13

 

Nguyên tác

I said, “I have shut my heart
As one shuts an open door,
That Love may starve therein
And trouble me no more.”

But over the roofs there came
The wet new wind of May,
And a tune blew up from the curb
Where the street-pianos play.

My room was white with the sun
And Love cried out in me,
“I am strong, I will break your heart
Unless you set me free.”

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Em rằng, “Thôi khép cửa trái tim
Như người ta đóng cửa im lìm,
Tình yêu ở đó dù chết đói
Rắc rối không còn nữa với em.”

Nhưng trên mái nhà đã ghé thăm
Gió mới ướt dầm của tháng Năm,
Âm điệu vẳng lên từ hè phố
Nơi phố hay chơi nhạc dương cầm.

Phòng em loang trắng với nắng trời
Và Tình yêu réo gọi tim côi,
“Em mạnh mẽ, cho tim anh nát
Trừ khi anh giải thoát em thôi.”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » Gió tháng năm