19/06/2021 00:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gương kia lỡ để bụi nhoà

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/09/2020 23:48

 

Gương kia lỡ để bụi nhoà,
Sông có Nhị Hà, núi có Tản Viên.
Thề kia nỡ để lỡ duyên,
Trăng còn soi mãi vùng sen Tây Hồ.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gương kia lỡ để bụi nhoà