04/07/2020 13:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người gieo giống tự do trên đồng vắng
Свободы сеятель пустынный

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Biển nhớ vào 03/02/2007 11:18

 

Nguyên tác

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Là người gieo giống tự do trên đồng vắng
Tôi ra đi từ sáng sớm tinh mơ
Bàn tay tôi trong trẻo ngây thơ
Gieo mầm sống trên luống cày nô dịch
Nhưng tôi chỉ phí thời gian vô ích
Cả tư tưởng và việc làm thiện chí của tôi
Nhân danh than bình, cứ gậm cỏ đi thôi!
Tiếng vinh dự không thể làm tỉnh giấc
Tự do đâu cho một bầy súc vật?
Chúng chỉ cần cắt xẻo, cạo lông
Đời nối đời, di sản chúng nó chung
Là ách nặng đeo chuông và roi vọt.
(1823)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » Người gieo giống tự do trên đồng vắng