28/06/2022 07:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuyết đề (Gia trú Đông Ngô Bạch Thạch ky)
缺題(家住東吳白石磯)

Tác giả: Đào hoa sĩ nữ - 桃花仕女

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2019 18:20

 

Nguyên tác

家住東吳白石磯,
門前流水浣羅衣。
朝來繫著木蘭棹,
閑看鴛鴦作對飛。

Phiên âm

Gia trú Đông Ngô Bạch Thạch ky.
Môn tiền lưu thuỷ hoán la y.
Triều lai hệ trứ mộc lan trạo,
Nhàn khán uyên ương tác đối phi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhà thiếp ở Đông Ngô Bạch Thạch,
Trước cửa thường giặt lụa trên sông.
Chèo lan buộc lúc triều lên,
Uyên ương thiếp ngắm bay bên nhau hoài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào hoa sĩ nữ » Khuyết đề (Gia trú Đông Ngô Bạch Thạch ky)