01/02/2023 15:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp thế tử vận
答世子韻

Tác giả: Trí Tử Nguyên - 智子元

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 14/10/2018 00:23

 

Nguyên tác

嗣聖登皇極,
深衷念遠臣。
九重頒正朔,
萬里起經綸。
日月中天曙,
風煙絕域春。
仁恩同一視,
珍重愛斯民。

Phiên âm

Tự thánh đăng hoàng cực,
Thâm trung niệm viễn thần.
Cửu trùng ban chính sóc,
Vạn lý khởi kinh luân.
Nhật nguyệt trung thiên thự,
Phong yên tuyệt vực xuân.
Nhân ân đồng nhất thị,
Trân trọng ái tư dân.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Chúa thánh lên ngôi báu,
Ơn sâu xuống cõi xa.
Chín trùng ban chính sóc,
Muôn dặm lắng đàn hoà.
Nhật nguyệt giữa trời sáng,
Gió xuân khắp xứ qua.
Nhân ân đồng một loạt,
Trân trọng yêu dân ta.
Bài thơ này được chép trong An Nam chí lược. Thế tử ở đây chỉ vua nhà Trần nước ta, chưa rõ là vua nào.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trí Tử Nguyên » Đáp thế tử vận