01/03/2021 02:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm qua em mất cành sòi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2017 10:43

 

Hôm qua em mất cành sòi,
Hôm nay em bắt được người khăn thâm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hôm qua em mất cành sòi