29/01/2022 01:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chùa Ông

Tác giả: Nguyễn Minh Quang

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 29/07/2009 03:49

 

Chùa Ông nay ở nơi nào
Đây nền nhà cũ thay vào cơ quan
Dòng thơ “tứ hữu” còn vang
Khói lam ngày ấy quyện trong thi đường!
Chùa Ông ở thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn, nơi nhà tho Yến Lan từng ở và làm thơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Minh Quang » Chùa Ông